اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1399/06/10

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-International Journal of Innovation, Creativity and Change(IJICC)- SCOPUS

2-Talent Development and Excellence-SCOPUS

3- Journal of critical reviews-SCOPUS

4- international journal of psychosocial rehabilitation-SCOPUS

5- Utopia y Praxis Latinoamericana-SCOPUS